OK
title-leftفرم استخدام title-right
bg-corner

دانیال پترو جهت تحقق اهداف خود به استخدام کارکنان مجرب، خلاق، كارآمد و متخصص ومتعهد می پردازد. جهت استخدام لطفا فرم استخدام دانیال پترو را دانلود و موارد فرم را تکمیل نمایید .


توجه : تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی، مالی، و . . . برای شرکت ایجاد نمی کند و اطلاعات مندرج در فرم محرمانه تلقی می گردد. لطفا با دقت و صداقت و به طور کامل به سئوالات پاسخ دهید.
دانلود فرم استخدام
bg-corner